מחירון אשל"מ – נכון ל- 01.01.23

 1. במחירון להלן מוצגים תעריפי החיוב לשנת 2023 מטעם אשל"מ – תמלוגי מבצעים להשמעה והצגה פומבית (מבית אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל ועילם עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים) עבור הסדרת רישיון להשמעה ו/או הצגה של ביצועים המוגנים על פי חוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד-1984.
 2. התעריפים הנקובים במחירון זה מעודכנים ל-1.1.2023 ואינם כוללים מע"מ. לכל תשלום יתווסף מע"מ בהתאם לדין.
 3. תעריפי החיוב בפועל יתעדכנו בהתאם להצמדה למדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע ביום התשלום בפועל.
 4. אשל"מ שומרת לעצמה הזכות לערוך שינויים, להוסיף, לגרוע, לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 5. התעריפים המוצגים במחירון אינם מהווים רישיון לשימוש. על המשתמש לפנות לאשל"מ (חברת הגביה של אשכולות ועילם) ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב.
 6. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים הנקובים במחירון זה לבין הקבוע בהסכם עם המשתמש, יגבר האמור בהסכם תקף שנחתם עם המשתמש.
 7. תשלום התמלוגים ותנאי השימוש עבור כל משתמש יקבעו על בסיס נסיבות, מאפיינים ו/או נתונים הרלוונטיים לגביו. על המשתמש להעביר לאשל"מ את מלוא המידע הנדרש מטעמה לצורך קביעת התנאים והתשלום שעליו לשלם בגין השימוש.
 8. ט.ל.ח.
מספר מקומותתעריף לשנה
עד 201,149 ₪
21-501,477 ₪
51-751,860 ₪
76-1002,188 ₪
101-1502,462 ₪
מעל 1513,829 ₪

הנחת כמות:

מ- 10 – 24 בתי קפה– 10% הנחה.

מ- 25 – 50 בתי קפה– 15% הנחה.

מעל – 50 בתי קפה– 25% הנחה.

מספר מקומות תעריף לשנה
501,853 ₪
1003,378 ₪
1504,904 ₪
2005,503 ₪
3007,955 ₪
מעל 30011,605 ₪

הנחת כמות:

מ- 10 – 24 מסעדות – 10% הנחה.

מ- 25 – 50 מסעדות – 15% הנחה.

מעל – 50 מסעדות – 25% הנחה.

מסעדות חוף:  תעריף לשנה : 1,961 ₪

סך מקומות שהמקום מכיל בישיבה ו/או עמידה:

מספר מקומות בישיבה או עמידהתעריף לשנה
עד 504,376 ₪
51-1005,963 ₪
101-2006,564 ₪
201-3008,206 ₪
301-40012,035 ₪
מעל 40014,770 ₪

הנחת כמות:

מ- 10 – 24 פאבים/ברים – 10% הנחה.

מ- 25 – 50 פאבים/ברים – 15% הנחה.

מעל 50 פאבים/ברים – 25% הנחה.

סך מקומות שהמקום מכיל בישיבה ו/או בעמידה:

מספר מקומות בישיבה או עמידהתעריף לשנה
עד 505,470 ₪
51-1007,111 ₪
101-2008,206 ₪
201-3009,847 ₪
301-40013,129 ₪
מעל 40016,411 ₪

הנחת כמות:

מ- 10 – 24 דיסקוטקים/מועדונים – 10% הנחה.

מ- 25 – 50 דיסקוטקים/מועדונים – 15% הנחה.

מעל – 50 דיסקוטקים/מועדונים – 25% הנחה.

מספר מנויים בסניףתעריף לשנה
עד 50 2,162 ₪
51-100 3,783 ₪
101-200 4,864 ₪
201-300 6,216 ₪
מעל 300 8,107 ₪

הנחת כמות:

עד 4 סניפים 0% הנחה.

4 – 10 סניפים – 5% הנחה.

10 – 20 סניפים- 10% הנחה.

21 – 30 סניפים – 15% הנחה.

31 – 40 סניפים – 20% הנחה.

מעל 40 סניפים 25% הנחה.

בריכה פתוחה כל השנה – 7,297 ₪ לשנה.

בריכה פתוחה עונתי – 4,594 ₪ לשנה.

(** מנוי= מנוי ליחיד)

מועדון קטן (עד 100 מנויים): 4,324 ₪ לשנה.

מועדון בינוני (101 עד 300 מנויים): 7,026 ₪ לשנה.

מועדון גדול ( 300 ומעלה מנויים): 9,729 ₪ לשנה.

הנחת כמות:

2 סניפים – 0% הנחה.

3-5 סניפים – 5% הנחה.

6-10 סניפים – 10% הנחה.

11-15 סניפים – 15% הנחה.

16-20 סניפים – 20% הנחה.

מעל 20 סניפים – 25% הנחה.

פארק קטן (קיבולת עד 500 איש) – 6,291 ₪ לשנה.

פארק בינוני (קיבולת 501-1000 איש) – 9,300 ₪ לשנה.

פארק גדול (קיבולת מעל 1,000 איש) – 13,129 ₪ לשנה.

מספר חדרי טיפולים תעריף לשנה
חדר טיפול 1 821 ₪
כל חדר נוסף 383 ₪

התעריף הנקוב להלן  הנו לחוג המתקיים במתקן אחד (חדר או אולם או רחבה)

מספר משתתפים בחוגתעריף לשנה
עד 101,094 ₪
11-201,641 ₪
21-502,735 ₪
51-1003,282 ₪
101-2004,923 ₪
מעל 2006,564 ₪

(השמעה/הצגה של ביצועים במהלך משחקים, תחרויות)

מספר מקומותתעריף לשנה
עד 2001,641 ₪
201-5002,462 ₪
501-1,0003,282 ₪
1,001-2,5004,923 ₪
2,501-5,0006,291 ₪
5,001-7,5008,753 ₪
7,501- 10,00010,667 ₪
10,001-15,00013,676 ₪
15,001-20,00016,411 ₪

מעל 20,000 מקומות סך 15,000 ₪ ותוספת לכל מקום 1 נוסף 1.09 ₪.

גודל האולם בישיבה ועמידהתעריף לשנה
עד 100 מקומות 3,009 ₪
101-500 מקומות4,376 ₪
מעל 500 מקומות5,470 ₪
מספרה קטנה – עד 2 כסאות – 492 ₪ לשנה. מספרה בינונית – עד 5 כסאות – 930 ₪ לשנה. מספרה גדולה – מעל 5 כסאות – 1,258 ₪ לשנה.
דלפק קבלהתעריף לשנה
עד 5 עמדות בסניף656 ₪
6-10 עמדות בסניף1,313 ₪
מעל 10 עמדות בסניףתוספת של 109 ₪ לכל עמדה נוספת
שטח החניון במ"רתעריף לשנה
עד 3,500 מ"ר1,915 ₪
3501-5000  מ"ר2,462 ₪
5001-10,000 מ"ר4,923 ₪
10,000-20,000 מ"ר6,564 ₪
מעל 20,000 מ"רסך 6,565 ₪ ותוספת של 109 ₪ לכל 1,000 מ"ר נוספים
מספר עמדות לתדלוק רכב 1 תעריף לשנה
עד 5 עמדות תדלוק 817 ₪
6-10 עמדות תדלוק 1,308 ₪
מעל 10 עמדות תדלוק 1,907 ₪
סוגתעריף לשנה לכלי רכב 1
מיניבוס  273 ₪
אוטובוס  437 ₪

הנחת כמות:

 עד 4      כלי רכב – 0%

5- 10      כלי רכב – 10%

11-50      כלי רכב – 20%

51-100    כלי רכב – 25%

101-500  כלי רכב – 30%

מעל 500  כלי רכב – 40%

(כולל חדרי המתנה במשרדים, מרפאות פרטיות, קופ"ח ובתי חולים)

מספר מקומות בחדר המתנהתעריף לשנה לחדר
עד 101,258 ₪
11- 501,641 ₪
51-1002,188 ₪
100-2002,735 ₪
מעל 2003,282 ₪
השמעה/הצגה באמצעות  טלוויזיה אישית55 ₪ לשנה לכל צג טלוויזיה
שטח ציבורי פתוח במ"רתעריף למ"ר לשנהסכום מינימום לשנה – סכום לא יפחת מ-
עד 30 מ"ר 1,258 ₪
31-50 מ"ר 1,641 ₪
51-100 מ"ר 2,188 ₪
מעל 100 מ"ר2,188 ₪ + תוספת של 16.41 ₪  לכל מ"ר נוסף לשנה 

מחירון לפי סניפים- התעריפים הנקובים הם לשנה:

חנות עד 30 מ"ר      –   755 ₪.

חנות עד 50 מ"ר      –   985 ₪.

חנות עד 100 מ"ר    –   1,258 ₪.

חנות עד 200 מ"ר    –    1,860 ₪.

חנות עד 300 מ"ר    –   2,243 ₪.

חנות עד 400 מ"ר   –   2,462 ₪.

חנות עד 500 מ"ר    –   2,790 ₪.

חנות עד 750 מ"ר    –   3,687 ₪.

חנות עד 1,000 מ"ר –  4,322  ₪.

חנות עד 1,500 מ"ר –   5,087 ₪.

חנות עד 2,000 מ"ר –  6,127 ₪.

חנות עד 3,000 מ"ר –   7,385  ₪.

חנות עד 5,000 מ"ר –   10,777 ₪.

חנות עד 10,000 מ"ר – 12,308 ₪.

חנות מעל 10,000 מ"ר –12,310 ₪ + 1.09 ₪ לכל מ"ר נוסף.

לרשתות תינתן הנחה תוך התחשבות במספר הסניפים ובגודלם.

** חנויות ביגוד ואופנה – 25% תוספת מהמחירון הנ"ל.

התשלום הנו עבור שימוש בשטחים ציבוריים שבקניון בלבד- (לא כולל עסקים/חנויות/משרדים/בתי קפה/ מסעדות, חניונים, מחסנים וכיו"ב):

שטח כללי של הקניון במ"רתעריף למ"ר לשנה
עד 1,000 מ"ר ראשונים –8.754 ₪ לכל מ"ר
על כל מ"ר נוסף מעל   1,000מ"ר  ועד 2,000 מ"ר8,754 ₪ + תוספת של 2.19 ₪  לכל מ"ר נוסף
מעל 2,000 מ"ר10,754 ₪ + 1.09 ₪ לכל מ"ר נוסף

**לרשת קניונים תינתן הנחה.

מספר אולמות תצוגהתעריף לשנהתעריף לתערוכה מוגבלת בזמן- עד 3 חודשיםתעריף לאירוע חד פעמי יומי
1-51,641 ₪1,094 ₪930 ש"ח
6-102,188 ₪1,641 ₪            930 ש"ח
11-203,829 ₪2,188 ₪           930 ש"ח
מעל 205,470 ₪3,829 ₪           930 ש"ח
מספר מקומות בישיבה ועמידהתעריף לאירוע חד פעמי ליום
עד 100547 ₪
101-10001,094 ₪
1001-20001,641 ₪
5000- 20013,009  ₪
5001-10,0004,376 ₪
מעל 10,000 –סך 4,000 ₪ ותוספת לכל 1,000 אנשים נוספיםתוספת של 821 ש"ח
(משרדים, מפעלים- מקומות עבודה שיש בהם עובדים בלבד ושאין בהם קבלת לקוחות)
מספר עובדים תעריף לשנה
עד 10 162 ₪
11-50 486  ₪
51-100 811 ₪
101-250 1,405 ₪
251-500 2,432 ₪
מעל 500 2,432 ₪ ותוספת 1 ₪ לכל  עובד נוסף
1.5 ש"ח + מע"מ, לכל צופה בסרט שבוצע בישראל. 0.375 ש"ח + מע"מ לכל צופה בסרט שבוצע בחו"ל ודובב בישראל.

(מלונות חברי התאחדות)

רמת המלוןמספר החדריםמחיר לשנה ללא מע"מ
3 כוכבים או פחות      עד 35 חדרים      – 
3 כוכבים או פחות    35 עד 50 חדרים   293 ₪
3 כוכבים או פחות   51  עד 75 חדרים  609 ₪
3 כוכבים או פחות   76 עד 150 חדרים  1,054 ₪
3 כוכבים או פחות   מעל 151 חדרים  2,283 ₪
4 כוכבים   עד 200 חדרים  4,871  ₪
4 כוכביםמעל 200 חדרים 7,143  ₪
5 כוכביםעד 200 חדרים8,420  ₪
5 כוכביםמעל 200 חדרים11,183 ₪

 

(מלונות שאינם חברים בהתאחדות המלונות)

רמת המלוןמספר החדריםמחיר לשנה ללא מע"מ
3 כוכבים או פחות      עד 35 חדרים  433 ₪
3 כוכבים או פחות    36 עד 50 חדרים  644 ₪
3 כוכבים או פחות   51  עד 75 חדרים  937 ₪
3 כוכבים או פחות   76 עד 150 חדרים 1,522 ₪
3 כוכבים או פחות   מעל 150 חדרים 3,220 ₪
4 כוכבים   עד 200 חדרים 6,792  ₪
4 כוכביםמעל 200 חדרים 9,954  ₪
5 כוכביםעד 200 חדרים11,546  ₪
5 כוכביםמעל 200 חדרים15,340 ₪

** היקף השימוש ותנאיו כפופים לקבוע בהסכם הרישיון :

 • התעריפים המוצגים במחירון המלונות אינם מהווים רישיון לשימוש. על המלון לפנות לאשל"מ ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב. עם כל מלון ייחתם הסכם נפרד ובו יפורטו התנאים  והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
 • תשלום התמלוגים ותנאי השימוש עבור כל מלון יקבע על בסיס נסיבות, מאפיינים ו/או נתונים הרלוונטיים לגביו. על המלון להעביר לאשל"מ את מלוא המידע הנדרש על ידן לצורך קביעת  התנאים והתשלום שעליו לשלם בגין השימוש.
 • אשל"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 • לתעריפים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ בהתאם לדין.

*** מלונות חברי התאחדות המלונות כמפורט במחירון שנקבע בהסכם מסגרת שנחתם בין התאחדות המלונות לאשכולות ועילם.

מספר יחידות דיורמחיר לשנה
עד 35 2,705 ₪
36 עד 503,788 ₪
51  עד 754,329 ₪
76 עד 1505,411 ₪
151- 2006,493 ₪
מעל 2008,116 ₪

** היקף השימוש ותנאיו כפופים לקבוע בהסכם הרישיון :

 • התעריפים המוצגים במחירון זה  אינם מהווים רישיון לשימוש. על בתים לדיור מוגן  לפנות לאשל"מ ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב. עם כל בית לדיור מוגן  (ו/או כל רשת בתים לדיור מוגן) ייחתם הסכם נפרד ובו יפורטו התנאים  והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
 • תשלום התמלוגים ותנאי השימוש עבור כל בית לדיור מוגן יקבע על בסיס נסיבות, מאפיינים ו/או נתונים הרלוונטיים לגביו. על בית לדיור מוגן להעביר לאשל"מ את מלוא המידע הנדרש על ידן לצורך קביעת  התנאים והתשלום שעליו לשלם בגין השימוש.
 • אשל"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 • התעריף הנקוב לעיל אינו כולל שימוש במתקנים שבבית לדיור מוגן , כגון: מועדוני ספורט, חדרי כושר, בריכות שחיה או שימוש בחוגים  שמתקיימים בבית הדיור המוגן  בגינם ישולם תשלום נפרד.
 • לתעריפים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ בהתאם לדין.
מספר חדריםתעריף לחדר אירוח לשנה
1-10 383 ₪
11-20 274 ₪
21-35 219 ₪
מעל 35 197 ₪

היקף השימוש ותנאיו כפופים לקבוע בהסכם הרישיון :

 • התעריפים המוצגים במחירון חדרי אירוח אינם מהווים רישיון לשימוש. על בעלי חדרי האירוח  והצימרים (להלן "המשתמש") לפנות לאשל"מ ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב. עם כל משתמש ייחתם הסכם נפרד ובו יפורטו התנאים  והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
 • תשלום התמלוגים ותנאי השימוש עבור כל משתמש יקבעו על בסיס נסיבות, מאפיינים ו/או נתונים הרלוונטיים לגביו. על המשתמש להעביר לאשל"מ את מלוא המידע הנדרש על ידן לצורך קביעת  התנאים והתשלום שעליו לשלם בגין השימוש.
 • אשל"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 • התעריף הנקוב לעיל אינו כולל שימוש במתקנים כגון: מועדוני ספורט, חדרי כושר, בריכות שחיה או שימוש בחוגים  שמתקיימים  בחצרי המשתמש בגינם ישולם תשלום נפרד.
 • לתעריפים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ בהתאם לדין.

מחירון אשל"מ להשמעה והצגה של טביעות ביצועים מוגנות– באירועי שמחות באולמות ובגני אירועים–2023

 1. התעריפים לשנת 2023 עבור השמעה ו/או הצגה של ביצועים המוגנים על פי החוק באירועי שמחה (כגון חתונות, טקסי חינה, ימי הולדת, בר/בת- מצוה, בריתות וכיו"צ) המתקיימים באולמות ובגני אירועים (לעיל ולהלן" אולם"/"אולמות").
 1. התעריפים המוצגים כאן אינם מהווים רישיון לשימוש. על האולם לפנות לעילם ולאשכולות ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב. עם כל אולם ייחתם הסכם נפרד ובו יפורטו התנאים והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
 2. לתעריפים המצורפים יתווסף מע"מ בהתאם לדין
 1. אשל"מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להוסיף, לגרוע, לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 1. בקומפלקס הכולל בתוכו מספר אולמות ו/או גני אירועים- התעריף הנקוב להלן הנו עבור כל אולם ו/או גן אירועים שנמצאים במתחם- בנפרד.

תשלום התמלוגים השנתי המלא לשנת 2023 הנו:

עד 299 אורחים  – 7,730 ש"ח.

מעל 300 אורחים – 14,271 ש"ח.

תשלום התמלוגים השנתי הוא עבור כל אחד מאולמות ו/או גני האירועים שנמצאים במתחם בנפרד.

אולם גדול ואולם קטן לפי התעריף המלא יוגדרו כך:

אולם גדול יחשב כל אולם בנפרד ו/או כל גן אירועים בנפרד הנמצא במתחם המכיל 300 מקומות ומעלה.

אולם קטן יחשב כל אולם בנפרד ו/או כל גן אירועים בנפרד הנמצא במתחם המכיל עד 299 מקומות.

התשלום השנתי לפי התעריף המלא יחושב על פי מכפלת מספר האולמות ו/או גני האירועים במתחם X התעריף המתאים לגודלו של כל אולם ו/או של כל גן אירועים.

תעריף שנתי מיטיב לשנת 2023:

אולמות שהצטרפו בעבר להסכם המסגרת ושלמו על פיו ו/או אולמות שישלמו עתה כל חובות העבר משנת 2013 ואילך, יזכו לתעריף מיטיב בשנת 2023 כדלקמן:

עד 299 אורחים – 7,027 ש"ח.

300 אורחים ומעלה – 12,973 ש"ח.

אולם גדול ואולם קטן לפי התעריף המיטיב יוגדרו כך:

אולם גדול יחשב כאולם ו/או גן אירועים או מתחם ובו מספר אולמות שיש בו במצטבר 300 מקומות ומעלה.

אולם קטן יחשב יחשב כאולם ו/או גן אירועים או מתחם ובו מספר אולמות שיש בו במצטבר עד 299 מקומות.

וכל זאת בתנאי שתשלום התמלוגים הכולל (תשלום שנתי וכל חובות העבר) ישולם לא יאוחר מיום 30.4.2023.

על אולמות שלא ישלמו עד המועד הנ"ל יחול התעריף השנתי המלא כאמור לעיל.

בהתאם להסכם מסגרת שנחתם עם מרכז השלטון המקומי תעריף לאחר שקלול מדד מופחת – 0.391 לתושב.

מועצות אזוריות – בהתאם להסכם שנחתם עם מרכז השלטון האזורי תעריף לאחר שקלול מדד מופחת- 0.376 לתושב.