מחירון אשל"מ – נכון ל- 01.01.24

 1. במחירון להלן מוצגים תעריפי החיוב לשנת 2024 מטעם אשל"מ – תמלוגי מבצעים להשמעה והצגה פומבית (מבית אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל ועילם עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים) עבור הסדרת רישיון להשמעה ו/או הצגה של ביצועים המוגנים על פי חוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד-1984.
 2. התעריפים הנקובים במחירון זה מעודכנים ל-1.1.2024 ואינם כוללים מע"מ. לכל תשלום יתווסף מע"מ בהתאם לדין.
 3. תעריפי החיוב בפועל יתעדכנו בהתאם להצמדה למדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע ביום התשלום בפועל.
 4. אשל"מ שומרת לעצמה הזכות לערוך שינויים, להוסיף, לגרוע, לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 5. התעריפים המוצגים במחירון אינם מהווים רישיון לשימוש. על המשתמש לפנות לאשל"מ (חברת הגביה של אשכולות ועילם) ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב.
 6. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים הנקובים במחירון זה לבין הקבוע בהסכם עם המשתמש, יגבר האמור בהסכם תקף שנחתם עם המשתמש.
 7. תשלום התמלוגים ותנאי השימוש עבור כל משתמש יקבעו על בסיס נסיבות, מאפיינים ו/או נתונים הרלוונטיים לגביו. על המשתמש להעביר לאשל"מ את מלוא המידע הנדרש מטעמה לצורך קביעת התנאים והתשלום שעליו לשלם בגין השימוש.
 8. ט.ל.ח.
מספר מקומותתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 201,183 ₪1,384 ₪
21-501,521 ₪1,779 ₪
51-751,915 ₪2,240 ₪
76-1002,253 ₪2,636 ₪
101-1502,534 ₪2,965 ₪
מעל 1503,943 ₪4,613 ₪

הנחת כמות:

עד 9 מסעדות – 0% הנחה.

מ- 10 – 24 מסעדות – 10% הנחה.

מ- 25 – 50 מסעדות – 15% הנחה.

מעל – 50 מסעדות – 25% הנחה.

מספר מקומות תעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
501,907 ₪2,231 ₪
1003,478 ₪4,069 ₪
1505,048 ₪5,907 ₪
2005,665 ₪6,629 ₪
3008,190 ₪9,582 ₪
מעל 30011,948 ₪13,980 ₪

הנחת כמות:

עד 9 מסעדות – 0% הנחה.

מ- 10 – 24 מסעדות – 10% הנחה.

מ- 25 – 50 מסעדות – 15% הנחה.

מעל – 50 מסעדות – 25% הנחה.

מסעדות חוף – תעריף לשנה :  2,020 ₪ לפני מע"מ , (2,363 ₪ כולל מע"מ)

סך מקומות שהמקום מכיל בישיבה ו/או עמידה:

מספר מקומות בישיבה או עמידהתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 504,506 ₪ 5,272 ₪
51-1006139 ₪7,183 ₪
101-2006,759 ₪7,908 ₪
201-3008,448 ₪9,884 ₪
301-40012,391 ₪14,497 ₪
מעל 40015,207 ₪17,792 ₪

הנחת כמות:

עד 9 מסעדות – 0% הנחה.

מ- 10 – 24 פאבים/ברים – 10% הנחה.

מ- 25 – 50 פאבים/ברים – 15% הנחה.

מעל 50 פאבים/ברים – 25% הנחה.

סך מקומות שהמקום מכיל בישיבה ו/או בעמידה:

מספר מקומות בישיבה או עמידהתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 505,632 ₪6,590 ₪
51-1007,322 ₪8,567 ₪
101-2008,448 ₪9,884 ₪
201-30010,138 ₪11,861 ₪
301-40013,517 ₪15,815 ₪
מעל 40016,897 ₪19,769 ₪

הנחת כמות:

מ- 10 – 24 דיסקוטקים/מועדונים – 10% הנחה.

מ- 25 – 50 דיסקוטקים/מועדונים – 15% הנחה.

מעל – 50 דיסקוטקים/מועדונים – 25% הנחה.

מספר מנויים בסניףתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 50 2,226 ₪ 2,604 ₪
51-100 3,895 ₪ 4,558 ₪
101-200 5,008 ₪ 5,860 ₪
201-300 6,400 ₪ 7,4487 ₪
מעל 300 8,347 ₪ 9,766 ₪

הנחת כמות:

עד 4 סניפים 0% הנחה.

4 – 10 סניפים – 5% הנחה.

10 – 20 סניפים- 10% הנחה.

21 – 30 סניפים – 15% הנחה.

31 – 40 סניפים – 20% הנחה.

מעל 40 סניפים 25% הנחה.

בריכה פתוחה כל השנה – 7,512 ₪ לפני מע"מ לשנה, (8,790 ₪ כולל מע"מ).

בריכה פתוחה עונתי – 4,730 ₪ לפני מע"מ לשנה, (5,534 ₪ כולל מע"מ).

* מנוי= מנוי ליחיד

מועדון קטן עד 100 מנויים: 4,452 ₪ לשנה לפני מע"מ, (5,209 ₪ כולל מע"מ).

מועדון בינוני 101 עד 300 מנויים: 7,234 ₪ לשנה לפני מע"מ, (8,464 ₪ כולל מע"מ).

מועדון גדול 300 ומעלה מנויים: 10,017 ₪ לשנה לפני מע"מ, (11,719 ₪ כולל מע"מ).

הנחת כמות:

עד 2 סניפים – 0% הנחה.

3-5 סניפים – 5% הנחה.

6-10 סניפים – 10% הנחה.

11-15 סניפים – 15% הנחה.

16-20 סניפים – 20% הנחה.

מעל 20 סניפים – 25% הנחה.

פארק קטן קיבולת עד 500 איש – 6,477 ₪ לפני מע"מ לשנה, (7,578 ₪ כולל מע"מ).

פארק בינוני קיבולת 501-1000 איש – 9,575 ₪ לפני מע"מ לשנה, (11,202 ₪ כולל מע"מ). 

פארק גדול קיבולת מעל 1,000 איש – 13,517 ₪ לפני מע"מ לשנה, (15,815 ₪ כולל מע"מ).

מספר חדרי טיפוליםתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
חדר טיפולים יחיד845 ₪988 ₪
כל חדר טיפולים נוסף394 ₪461 ₪

התעריף הנקוב להלן  הנו לחוג המתקיים במתקן אחד (חדר או אולם או רחבה)

מספר משתתפים בחוגתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 101,126 ₪ 1,318 ₪
11-201,690 ₪1,977 ₪
21-502,816 ₪3,295 ₪
51-1003,379 ₪3,954 ₪
101-2005,069 ₪5,931 ₪
מעל 2006,759 ₪7,908 ₪

(השמעה/הצגה של ביצועים במהלך משחקים, תחרויות)

מספר מקומותתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 2001,690 ₪1,977 ₪
201-5002,534 ₪2,965 ₪
501-1,0003,379 ₪3,954 ₪
1,001-2,5005,690 ₪5,307 ₪
2,501-5,0006,477 ₪7,578 ₪
5,001-7,5009,012 ₪10,543 ₪
7,501- 10,00010,983 ₪12,850 ₪
10,001-15,00014,080 ₪16,474 ₪
15,001-20,00016,897 ₪19,769 ₪

מעל 20,000 מקומות (תוספת לכל מקום 1 נוסף) 1.126 ₪ לפני מע"מ, (1.318 ש"ח כולל מע"מ).

גודל האולם בישיבה ו/או בעמידהתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 100 מקומות3,098 ₪3,624 ₪
101-500 מקומות4,506 ₪5,272 ₪
מעל 500 מקומות5,632 ₪6,590 ₪

מספרה קטנה – עד 2 כסאות – 507 ₪ לשנה לפני מע"מ, 593 ש"ח כולל מע"מ.

מספרה בינונית – עד 5 כסאות – 957 ₪ לשנה לפני מע"מ, 1,120 ש"ח כולל מע"מ.

מספרה גדולה – מעל 5 כסאות – 1,295 ₪ לשנה לפני מע"מ, 1,516 ש"ח כולל מע"מ.

עד 5 קווים למרכזיה אחת – 563 ₪ לשנה לפני מע"מ, (659 ₪ כולל מע"מ).

6-10 קווים למרכזיה  – 845 ₪ לשנה לפני מע"מ, (988 ₪ כולל מע"מ).

11-20 קווים למרכזיה אחת – 1,226 ₪ לשנה לפני מע"מ, (1,318 ₪ כולל מע"מ).

מעל 20 קווים למרכזיה אחת – 1,690 ₪ לשנה לפני מע"מ, (1,977 ₪ כולל מע"מ).

דלפק קבלהתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 5 עמדות בסניף676 ₪791 ₪ 
6-10 עמדות בסניף1,352 ₪1,582 ₪
מעל 10 עמדות בסניףתוספת של 113 ₪ (לכל עמדה נוספת)תוספת של 132 ₪ (לכל עמדה נוספת)
גודל במ"רתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 3,500 מ"ר1,971 ₪2,306 ₪
3,501-5,000 מ"ר2,534 ₪2,965 ₪
5,001-10,000 מ"ר5,069 ₪5,931 ₪
10,001-20,000 מ"ר6,759 ₪7,908 ₪

מעל 20,000 מ"ר (תוספת לכל 1,000 מ"ר) 113 ש"ח לפני מע"מ, (132 ש"ח כולל מע"מ).

מספר עמדות לתדלוק רכב 1תעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 5 עמדות תדלוק841 ₪985 ₪
6-10 עמדות תדלוק1,346 ₪ 1,575 ₪
מעל 10 עמדות תדלוק1,963 ₪2,297 ₪
סוגתעריף לשנה לכלי רכב 1 לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
מיניבוס  281 ₪329 ₪
אוטובוס  450 ₪526 ₪

הנחת כמות:

 עד 4      כלי רכב – 0%

5- 10      כלי רכב – 10%

11-50      כלי רכב – 20%

51-100    כלי רכב – 25%

101-500  כלי רכב – 30%

מעל 500  כלי רכב – 40%

(כולל חדרי המתנה במשרדים, מרפאות פרטיות, קופ"ח ובתי חולים)

מספר מקומות בחדר המתנהתעריף לשנה לחדר לפני מע"מתעריף לשנה לחדר כולל מע"מ
עד 101,295 ₪1,516 ₪
נוב-501,690 ₪1,977 ₪
51-1002,253 ₪2,636 ₪
100-2002,816 ₪3,295 ₪
מעל 2003,379 ₪3,954 ₪
השמעה/הצגה באמצעות  טלוויזיה אישית56 ₪ לשנה לפני מע"מ לכל צג טלוויזיה66 ₪ לשנה כולל מע"מ לכל צג טלוויזיה
שטח ציבורי פתוח במ"רתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 30 מ"ר1,295 ₪1,516 ₪
31-50 מ"ר1,690 ₪1,977 ₪
51-100 מ"ר2,253 ₪2,636 ₪
מעל 100 מ"רתוספת של  17 ש"ח לכל מ"ר נוסף לשנה תוספת של 20 ש"ח לכל מ"ר נוסף לשנה 

מחירון לפי סניפים- התעריפים הנקובים הם לשנה:

שטח חנות במ"רתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 30 מ"ר777 ₪909 ₪
עד 50 מ"ר1,014 ₪1,186 ₪
עד 100 מ"ר1,295 ₪1,516 ₪
עד 200 מ"ר1,915 ₪ 2,240 ₪
עד 300 מ"ר2,309 ₪2,702 ₪
עד 400 מ"ר 2,534 ₪2,965 ₪
עד 500 מ"ר2,872 ₪3,361 ₪
עד 750 מ"ר 3,796 ₪4,441 ₪
עד 1,000 מ"ר4,449 ₪5,206 ₪
עד 1,500 מ"ר5,238 ₪6,128 ₪
עד 2,000 מ"ר6,308 ₪7,380 ₪
עד 3,000 מ"ר7,603 ₪8,896 ₪
עד 5,000 מ"ר 11,095 ₪12,982 ₪
עד 10,000 מ"ר 12,672 ₪14,827 ₪
חנות מעל 10,000 מ"ר 1.126 ₪ (לכול מ"ר נוסף)1.318 ₪ (לכול מ"ר נוסף)

לרשתות תינתן הנחה תוך התחשבות במספר הסניפים ובגודלם.

מחירון לפי סניפים- התעריפים הנקובים הם לשנה:

שטח חנות במ"רתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 30 מ"ר972 ₪1,137 ₪
עד 50 מ"ר1,267 ₪1,483 ₪
עד 100 מ"ר1,619 ₪1,895 ₪
עד 200 מ"ר2,394 ₪ 2,801 ₪
עד 300 מ"ר 2,886 ₪3,337 ₪
עד 400 מ"ר 3,168 ₪3,707 ₪
עד 500 מ"ר3,591 ₪4,201 ₪
עד 750 מ"ר 4,745 ₪5,552 ₪
עד 1,000 מ"ר5,562 ₪6,507 ₪
עד 1,500 מ"ר6,547 ₪7,660 ₪
עד 2,000 מ"ר7,885 ₪9,226 ₪
עד 3,000 מ"ר9,504 ₪11,120 ₪
עד 5,000 מ"ר 13,869 ₪16,227 ₪
עד 10,000 מ"ר 15,841 ₪18,533 ₪
חנות מעל 10,000 מ"ר 1.408 ₪ (לכול מ"ר נוסף)1.647 ₪ (לכול מ"ר נוסף)

לרשתות תינתן הנחה תוך התחשבות במספר הסניפים ובגודלם.

** חנויות ביגוד ואופנה – 25% תוספת מהמחירון הנ"ל.

התשלום הנו עבור שימוש בשטחים ציבוריים שבקניון בלבד- (לא כולל עסקים/חנויות/משרדים/בתי קפה/ מסעדות, חניונים, מחסנים וכיו"ב):

שטח ציבורי של הקניון במ"רתעריף למ"ר לשנה לפני מע"מתעריף למ"ר לשנה כולל מע"מ
עד 1,000 מ"ר ראשונים –9 ₪ לכל מ"ר11 ₪ לכל מ"ר
על כל מ"ר נוסף מעל   1,000מ"ר  ועד 2,000 מ"ר9,000 ₪ + תוספת של 2.253 ₪  לכל מ"ר נוסף10,530 ₪ + תוספת של 2.636 ₪  לכל מ"ר נוסף
מעל 2,000 מ"ר11,253 ₪ + תוספת של 1.126 ₪  לכל מ"ר נוסף13,636 ₪ + תוספת של 1.318 ₪  לכל מ"ר נוסף

**לרשת קניונים תינתן הנחה.

מספר אולמות תצוגהתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
1-51,690 ₪1,977 ₪
6-102,253 ₪2,636 ₪
11-203,943 ₪4,613 ₪
מעל 20 אולמות5,632 ₪6,590 ₪

תעריף לתערוכה מוגבלת בזמן – עד 3 חודשים

מספר האולמות תעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
1-51,126 ₪1,318 ₪
6-101,690 ₪1,977 ₪
11-202,253 ₪2,636 ₪
מעל 20 אולמות 3,943 ₪4,613 ₪
מספר מקומות בישיבה ו/או בעמידהתעריף לאירוע חד פעמי ליום לפני מע"מתעריף לאירוע חד פעמי ליום כולל מע"מ
עד 100563 ₪659 ₪
101-10001,126 ₪1,318 ₪
1001-20001,690 ₪1,977 ₪
5000- 20013,098 ₪3,624 ₪
5001-10,0004,506 ₪5,272 ₪
מעל 10,000 –סך 4,000 ₪ ותוספת לכל 1,000 מקומות נוספיםתוספת של 845 ש"חתוספת של 988 ש"ח
מספר עובדיםתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 10167 ₪195 ₪
11-50501 ₪586 ₪
51-100835 ₪977 ₪
101-2501,447 ₪1,693 ₪
251-5002,504 ₪2,930 ₪
מעל 5001.113 ₪ (תוספת לכל  עובד נוסף)1.302 ₪ (תוספת לכל  עובד נוסף)
שטח ציבורי במ"רתעריף למ"ר לשנה לפני מע"מתעריף למ"ר לשנה כולל מע"מ
עד 1,000 מ"ר ראשונים –9 ₪ לכל מ"ר11 ₪ לכל מ"ר
על כל מ"ר נוסף מעל   1,000מ"ר  ועד 2,000 מ"ר9,000 ₪ + תוספת של 2.253 ₪  לכל מ"ר נוסף10,530 ₪ + תוספת של 2.636 ₪  לכל מ"ר נוסף
מעל 2,000 מ"ר11,253 ₪ + תוספת של 1.126 ₪  לכל מ"ר נוסף13,636 ₪ + תוספת של 1.318 ₪  לכל מ"ר נוסף

סרט שבוצע בישראל – 1.544 ש"ח לפני מע"מ, (1.80 ש"ח כולל מע"מ) לכול צופה.

סרט שבוצע בחו"ל ודובב – 0.386 ש"ח לפני מע"מ, ( 0.452 ש"ח כולל מע"מ) לכול צופה.

(מלונות חברי התאחדות)

רמת המלוןמספר החדריםמחיר לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
3 כוכבים או פחות      עד 35 חדרים      –  
3 כוכבים או פחות    35 עד 50 חדרים   303 ₪355 ₪ 
3 כוכבים או פחות   51  עד 75 חדרים  631 ₪738 ₪
3 כוכבים או פחות   76 עד 150 חדרים  1,092 ₪1,278 ₪
3 כוכבים או פחות   מעל 151 חדרים  2,367 ₪2,769 ₪
4 כוכבים   עד 200 חדרים  5,049  ₪5,907 ₪
4 כוכביםמעל 200 חדרים 7,404  ₪8,662 ₪
5 כוכביםעד 200 חדרים8,727  ₪10,210 ₪
5 כוכביםמעל 200 חדרים11,591 ₪13,562 ₪

 

(מלונות שאינם חברים בהתאחדות המלונות)

רמת המלוןמספר החדריםמחיר לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
3 כוכבים או פחות      עד 35 חדרים  433 ₪521 ₪
3 כוכבים או פחות    36 עד 50 חדרים  644 ₪717 ₪
3 כוכבים או פחות   51  עד 75 חדרים  937 ₪1,043 ₪
3 כוכבים או פחות   76 עד 150 חדרים 1,522 ₪1,695 ₪
3 כוכבים או פחות   מעל 150 חדרים 3,220 ₪3,585 ₪
4 כוכבים   עד 200 חדרים 6,792  ₪7,561 ₪
4 כוכביםמעל 200 חדרים 9,954  ₪11,080 ₪
5 כוכביםעד 200 חדרים11,546  ₪12,853 ₪
5 כוכביםמעל 200 חדרים15,340 ₪17,077 ₪

** היקף השימוש ותנאיו כפופים לקבוע בהסכם הרישיון :

 • התעריפים המוצגים במחירון המלונות אינם מהווים רישיון לשימוש. על המלון לפנות לאשל"מ ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב. עם כל מלון ייחתם הסכם נפרד ובו יפורטו התנאים  והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
 • תשלום התמלוגים ותנאי השימוש עבור כל מלון יקבע על בסיס נסיבות, מאפיינים ו/או נתונים הרלוונטיים לגביו. על המלון להעביר לאשל"מ את מלוא המידע הנדרש על ידן לצורך קביעת  התנאים והתשלום שעליו לשלם בגין השימוש.
 • אשל"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 • לתעריפים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ בהתאם לדין.

*** מלונות חברי התאחדות המלונות כמפורט במחירון שנקבע בהסכם מסגרת שנחתם בין התאחדות המלונות לאשכולות ועילם.

מספר יחידות דיורתעריף לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
עד 35 2,788 ₪ 3,262 ₪
36 עד 503,904 ₪4,567 ₪
51  עד 754,461 ₪5,220 ₪
76 עד 1505,576 ₪6,524 ₪
151- 2006,692 ₪7,829 ₪
מעל 2008,365 ₪9,787 ₪

** היקף השימוש ותנאיו כפופים לקבוע בהסכם הרישיון :

 • התעריפים המוצגים במחירון זה  אינם מהווים רישיון לשימוש. על בתים לדיור מוגן  לפנות לאשל"מ ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב. עם כל בית לדיור מוגן  (ו/או כל רשת בתים לדיור מוגן) ייחתם הסכם נפרד ובו יפורטו התנאים  והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
 • תשלום התמלוגים ותנאי השימוש עבור כל בית לדיור מוגן יקבע על בסיס נסיבות, מאפיינים ו/או נתונים הרלוונטיים לגביו. על בית לדיור מוגן להעביר לאשל"מ את מלוא המידע הנדרש על ידן לצורך קביעת  התנאים והתשלום שעליו לשלם בגין השימוש.
 • אשל"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 • התעריף הנקוב לעיל אינו כולל שימוש במתקנים שבבית לדיור מוגן , כגון: מועדוני ספורט, חדרי כושר, בריכות שחיה או שימוש בחוגים  שמתקיימים בבית הדיור המוגן  בגינם ישולם תשלום נפרד.
 • לתעריפים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ בהתאם לדין.
מספר חדריםתעריף לחדר אירוח לשנה לפני מע"מתעריף לשנה כולל מע"מ
1-10394 ₪461 ₪
11-20282 ₪329 ₪
21-35225 ₪264 ₪
מעל 35 חדרים203 ₪237 ₪

היקף השימוש ותנאיו כפופים לקבוע בהסכם הרישיון :

 • התעריפים המוצגים במחירון חדרי אירוח אינם מהווים רישיון לשימוש. על בעלי חדרי האירוח  והצימרים (להלן "המשתמש") לפנות לאשל"מ ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב. עם כל משתמש ייחתם הסכם נפרד ובו יפורטו התנאים  והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
 • תשלום התמלוגים ותנאי השימוש עבור כל משתמש יקבעו על בסיס נסיבות, מאפיינים ו/או נתונים הרלוונטיים לגביו. על המשתמש להעביר לאשל"מ את מלוא המידע הנדרש על ידן לצורך קביעת  התנאים והתשלום שעליו לשלם בגין השימוש.
 • אשל"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 • התעריף הנקוב לעיל אינו כולל שימוש במתקנים כגון: מועדוני ספורט, חדרי כושר, בריכות שחיה או שימוש בחוגים  שמתקיימים  בחצרי המשתמש בגינם ישולם תשלום נפרד.
 • לתעריפים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ בהתאם לדין.

מחירון אשל"מ להשמעה והצגה של טביעות ביצועים מוגנות– באירועי שמחות באולמות ובגני אירועים–2024

 1. התעריפים לשנת 2024 עבור השמעה ו/או הצגה של ביצועים המוגנים על פי החוק באירועי שמחה (כגון חתונות, טקסי חינה, ימי הולדת, בר/בת- מצוה, בריתות וכיו"צ) המתקיימים באולמות ובגני אירועים (לעיל ולהלן" אולם"/"אולמות").
 1. התעריפים המוצגים כאן אינם מהווים רישיון לשימוש. על האולם לפנות לעילם ולאשכולות ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב. עם כל אולם ייחתם הסכם נפרד ובו יפורטו התנאים והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
 2. לתעריפים המצורפים יתווסף מע"מ בהתאם לדין
 1. אשל"מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להוסיף, לגרוע, לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
 1. בקומפלקס הכולל בתוכו מספר אולמות ו/או גני אירועים- התעריף הנקוב להלן הנו עבור כל אולם ו/או גן אירועים שנמצאים במתחם- בנפרד.

תשלום התמלוגים השנתי המלא לשנת 2024 הנו:

עד 299 אורחים  – 7,957 ש"ח לפני מע"מ, (9,311 ש"ח כולל מע"מ).

מעל 300 אורחים – 14,693 ש"ח לפני מע"מ, (17,190 ש"ח כולל מע"מ).

תשלום התמלוגים השנתי הוא עבור כל אחד מאולמות ו/או גני האירועים שנמצאים במתחם בנפרד.

אולם גדול ואולם קטן לפי התעריף המלא יוגדרו כך:

אולם גדול יחשב כל אולם בנפרד ו/או כל גן אירועים בנפרד הנמצא במתחם המכיל 300 מקומות ומעלה.

אולם קטן יחשב כל אולם בנפרד ו/או כל גן אירועים בנפרד הנמצא במתחם המכיל עד 299 מקומות.

התשלום השנתי לפי התעריף המלא יחושב על פי מכפלת מספר האולמות ו/או גני האירועים במתחם X התעריף המתאים לגודלו של כל אולם ו/או של כל גן אירועים.

תעריף שנתי מיטיב לשנת 2024:

אולמות שהצטרפו בעבר להסכם המסגרת ושלמו על פיו ו/או אולמות שישלמו עתה כל חובות העבר משנת 2013 ואילך, יזכו לתעריף מיטיב בשנת 2024 כדלקמן:

עד 299 אורחים – 7,235 ש"ח לפני מע"מ, (8,465 ש"ח כולל מע"מ).

300 אורחים ומעלה – 13,357 ש"ח לפני מע"מ,  (15,628 ש"ח כולל מע"מ).

אולם גדול ואולם קטן לפי התעריף המיטיב יוגדרו כך:

אולם גדול יחשב כאולם ו/או גן אירועים או מתחם ובו מספר אולמות שיש בו במצטבר 300 מקומות ומעלה.

אולם קטן יחשב יחשב כאולם ו/או גן אירועים או מתחם ובו מספר אולמות שיש בו במצטבר עד 299 מקומות.

וכל זאת בתנאי שתשלום התמלוגים הכולל (תשלום שנתי וכל חובות העבר) ישולם לא יאוחר מיום 30.4.2024.

על אולמות שלא ישלמו עד המועד הנ"ל יחול התעריף השנתי המלא כאמור לעיל.

בהתאם להסכם מסגרת שנחתם עם מרכז השלטון המקומי תעריף לאחר שקלול מדד מופחת – 0.401 ש"ח לפני מע"מ לתושב, (0.469 ש"ח כולל מע"מ).

מועצות אזוריות – בהתאם להסכם שנחתם עם מרכז השלטון האזורי תעריף לאחר שקלול מדד מופחת- 0.385 ש"ח לפני מע"מ לתושב, (0.450 ש"ח כולל מע"מ).

דילוג לתוכן