מדיניות אכיפה

סרגל אכיפה

חוב שוטף

חשבונית לדוגמא - להגדלה לחצו על התמונה

חוב פיגורים

דרישת תשלום לדוגמא - להגדלה לחצו על התמונה

חוב שוטף

ציר הזמן (ימים)
ביחס ל-t (מועד אחרון לתשלום שוטף ראשון)

t-30

הזנת חיוב אפקטיבי ללקוח פעיל במערכת ה-CRM

הפקת שובר חיוב בציון מועד אחרון לתשלום (t)

הקמה אוטומטית של חשבון עסקה במערכת הנהח"ש

משלוח השובר ללקוח בדואר/דיוור ישיר + במייל (אם מוזן)

ציר הזמן (ימים)
ביחס ל-t (מועד אחרון לתשלום שוטף ראשון)

חוב פיגורים

אם שולם

הפקת התראה ראשונה אוטומטית מהמערכת


t+15

הפקת מכתב עו"ד

(התראה שנייה)

t+60

שיח בין העו"ד לחייב להפנייתו לאשל"מ לתשלום מלא/מופחת

t+90

הגשת תביעת סכום קצוב בהוצל"פ או בבימ"ש וקידום הליך האכיפה

t+100

הזנת הפס"ד ועדכון החוב+הוצ' משפט במערכת כנגזר מההחלטה/הסכום

קליטת תשלום החייב והפקת חשבונית מס מהמערכת

ציר הזמן (ימים)
ביחס ל-t (מועד אחרון לתשלום שוטף ראשון)

להגדלה לחצו
חשבונית לדוגמא - להגדלה לחצו על התמונה
דרישת תשלום לדוגמא - להגדלה לחצו על התמונה
דילוג לתוכן